logo

Holbæk sygehus
børnediabetes

Velkommen til Holbæk sygehus - børnediabetes

blodapperat

Beskrivelse af afdelingen:

På børneafdelingen har vi ca. 120 diabetes patienter i alderen 2-18 år.
Når man lige har fået konstateret diabetes bliver man indlagt på afdelingen. Der opstartes straks insulin-behandling med pen eller insulinpumpe. Der påsættes normalt insulinpumpe inden for de første dage. Under indlæggelsen bliver man undervist af sygeplejerske og diætist.
Når man har lært at måle blodsukker, tage insulin i forhold til blodsukker og mad og lært de grundlæggende regler for diabetes-behandling, tager man hjem igen. Hvis man bliver i tvivl om noget med diabetes, kan man altid ringe til vores diabetes telefon.
I løbet af den første måneds tid eller to oplæres man yderligere i diabetes ved sygeplejerske og diætist. Der arrangeres et hjemmebesøg, hvor diætist samt læge eller sygeplejerske tager ud i barnets hjem og fortæller om diabetes for den nærmeste familie/venner. Formålet med hjemmebesøget er, at familie og venner får en god start med diabetes og bliver tryg ved at passe og deltage i behandling/omsorg for barnet med diabetes. Derudover er der også mulighed for at en sygeplejerske kan komme ud i barnets skole eller daginstitution og fortælle om diabetes. Vi anbefaler også et koordinerende møde mellem skole/kommune/patient/forældre og behandlere.

Ambulatorium:

Herefter kommer man i ambulatoriet efter behov og fremover ca hver 2.-3. måned. Her vil du møde sygeplejerske, læge og diætist, ikke nødvendigvis samtidigt. De ambulante besøg kan foregå individuelt og/eller i gruppe. Grupperne er aldersopdelte. Her diskuteres bredt om diabetes og dens behandling med udgangspunkt i hinandens erfaringer. Der måles også langtidsprøve og justeres i behandlingen. Vores erfaringer med at mødes i grupper er, at både patient og forældre får meget ud af at snakke med andre der er i samme situation som dem. De deler hinandens erfaringer og frustrationer og hjælper hinanden med at løse de problemer der kan opstå i et liv med diabetes.

Årligt afholdes et møde for forældre til de nyopdagede diabetes-børn. Her deltager diætist, læge, sygeplejersker, socialrådgiver og psykolog. Vi inviterer også en tidligere patient til at fortælle og formidle nogle af sine erfaringer videre.

billede

Unge-ambulatorium:

Når man er mellem 16 og 23 år tilhører man ”unge-ambulatoriet”. Dette er et samarbejde med ”voksen”diabetes-ambulatoriet på Holbæk sygehus, for at sikre at de unge får en god overgang fra børne-ambulatorie til voksen. Her foregår konsultationerne også i grupper og tidspunktet er sidst på eftermiddagen, så de unge får mindre fravær fra skole/uddannelse.
Her diskuteres også diabetes, med fagpersonale fra både voksen- og børneafdeling og særligt i relation til hvad der rører sig i de unges liv. I grupperne deltager læge, sygeplejersker og diætister.


Vi tager hvert år på skitur med de børn der har lyst, i alderen fra 10 år og opefter. De sidste mange år har vi været i Frankrig. Formålet med turen er, at børn og unge med diabetes får større kundskab og bevidsthed om deres kroniske sygdom og eget ansvar for behandlingen. Dermed bliver de bedre til at øge egenomsorgen og selvstændigheden i behandlingen af deres diabetes. Det giver dem større tryghed i dagligdagen, så de f.eks. også bliver i stand til at rejse ud i verden ligesom alle andre unge.
Holbæk sygehus

Børnediabetes afdeling
Smedelundsgade 60
4300 Holbæk

billede

Sekretariat/børneambulatorium:

Telefon: 5948 4215
Telefax: 5948 4209
E-mail: hol-born-diabetes@regionsjaelland.dk

Telefontid - sygeplejerskerne:

Mandag-torsdag
kl. 08.15-09.00
Tlf: 5948 3993

Tirsdag-torsdag
kl. 08.15-09.00
Tlf: 5948 4248Så er der åben for tilmelding til vor skitur i 2019

Til toppen af siden - Hjemmesiden er opdateret den 02. oktober 2018